ValueJet 2638

  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T

> Za korisnike sa velikom količinom štampe i širine materijala do 2.6 m.
> Jeftina štampa sa otpornim bojama za spolnju i unutrašnju upotrebu
> Konfiguracija sa dve smaknute glave
> Napredna automatizacija: Mutoh i² Intelligent Interweaving i nova DropMaster tehnologija
> Velika rezolucija (720x1080dpi) pri brzini od 24 m/h
> Velike brzine 36 ili 40 m/h pri rezoluciji od 720x720dpi

Mutoh ValueJet 2638 printer, daje trajnu štampu na raznim materijalima do 2600 mm , za dugotrajnu
primenu u spoljnim i unutrašnjim uslovima i najbolje odgovara korisnicima sa većim obimom štampe.
Moguća je brza i kvalitetna štampa banera, postera, backlit grafike, tapeta, prozorske i automobilske
grafike, stikera i td.
Konfiguracija sa dve smaknute glave podiže granice brzine, kvaliteta i jednostavnosti upotrebe, na još
viši nivo.
Ekstremno visok kvalitet pri velikim brzinama i rezolucijama.
Još bolja kontrola veličine i pozicioniranja kapljica boje omogućava bolju definiciju pri svim brzinama
Odličan odnos cene eksploatacije, cene po kvadratu, kvaliteta i pouzdanosti.
Tipična brzina ValueJet 2638 printera je doTekst nije pronadjen.

Konfiguracija sa dve smaknute galve

ValueJet 2638 printer ima dve piezo ˝drop-on demand˝ galve, najnovije generacije, koje su
medjusobno smaknute, pa je prolaz dva puta širi nego kod modela sa jednom glavom. Svaka glava
ima 1440 dizni raspoređenih u četiri kolor sekcije. Svaka sekcija ima dva reda sa po 180 dizni.
Veličina kapljice može da varira od 3.5 pl do 35 pl. U suštini, to znači da može da koristi širi spektar
kapljica koje se ispaljuju pri većoj brzini u poređenju sa drugim glavama na tržištu. Rezultat je bolji
kvalitet štampe pri većim brzinama.

Mutoh Universal Mild Solvent boje (UMS)

Mutoh Universal Mild Solvent boje (UMS) su četvrta generacija Mutoh mild solvent boja. UMS boje su
specijalno proizvedene za veći obim štampe. Mogu se naručiti u kasetama 440ml ili u litarskim
bocama i sadrže najkvalitetnije komponente koje obezbeđuju optimum brzine i kvaliteta. Ove boje su
bazirane na novoj generaciji blažeg i manje agresivnog solventa i ne oslobadjaju nikakva štetna
isparenja. UMS boje skoro da ne oslobadjaju nikakav miris u toku štampe pa nije potrebna dodatna
ventilacija prostora. Štampa sa UMS bojama je, naravno, vodootporna i ima garanciju na UV zračenje
(spoljašnja upotreba) do 3 godine*.

* : Za aplikacije koje su izložene abraziji (podna ili auto grafika) preporučuje se laminacija. Takodje
potrebno je da protekne neko vreme između štampe i laminacije da bi se print stabilizovao.
Pouzdane i u praksi dokazane Mutoh Eco Ultra boje
Mutoh Eco Ultra boje su daleko najpopularnije boje za spoljašnje aplikacije na širokom spektru
materijala. Boje su bazirane na ne-agresivnom solventu i ne emituju štetna isparenja pa nije
neophodno instalirati dodatnu ventilaciju. Dostupne u kasetama koje se vrlo jednostavno koriste, Eco
Ultra boje su treća generacija Mutoh ekoloških boja sa poboljšanom fiksacijom, bržim sušenjem,
većim brzinama štampe i boljom otpronošću na abraziju. Štampa sa Eco Ultra bojama je vodootporna
i ima garanciju na UV do 3 godine*.

* : Za aplikacije koje su izložene abraziji (podna ili auto grafika) preporuèuje se laminacija. Takodje
potrebno je da protekne neko vreme izmedju štampe i laminacije da bi se print stabilizovao.

Odlične karakteristike

ValueJet 2638 printer nudi veliki izbor modova za široki spektar brzina i kvaliteta.Najčešće se koriste
sledeći modovi i brzine:

Quality – 720 x 1440 dpi : 17 m2/h
Production – 720 x 720 dpi : 36 m2/h
Bilboard – 360 x 720 dpi : 48.3 m2/h

Povećajte svoj profit sa Mutoh ”Intelligent Interweaving” (i2) print tehnologijom

ValueJet 2638 printer koristi Mutoh nagradjivanu ˝Intelligent Interweaving˝ (i²) print technologiju koja
drastično smanjuje, pa čak i potpuno eliminiše tipične probleme u konvencionalnoj digitalnoj inkjet
štampi, kao što su horizontalni banding, banding koji nastaje zbog neprecizno podešenog stepa i
vidljive greške koje nastaju kao posledica zapušenih dizni.
Jedna od najvećih prednosti ove tehnologije je predvidiv i ponovljiv kvalitet štampe, bez ikakvih
intervencija operatera. Korisnici ValueJet printera da će isporučiti print besprekornog kavaliteta, za
kratko vreme, svaki put!

Još veći stepen automatizacije zahvaljujući Mutoh ˝DropMaster˝ Technologiji

Omogućava beskompromisni kvalitet na bilo kom materijalu koji koristite u VJ-2638, od tankog papira ili blue
back-a do debelog banera bez ikakvog dodatnog podešavanja!
Posebno razvijen za Mutoh printere sa dve glave, ˝DropMaster˝ potpuno eliminiše potrebu za bilo kakvim
podešavanjima koja zavise od debljine materijala. Na osnovu debljine materijala printer automatski menja
parametre bidirekcione štampe i to nezavisno od rezolucije i brzine moda koji se koristi.

Veliki izbor materijala za štampu

ValueJet 2638 prihvata rolne materijala od 2” and 3”. Da bi bilo moguće štampati na većim brzinama, u
smislu efikasnog sušenja boje, mašna poseduje tri individualno kontrolisane zone grejanaja. VJ-2638
printer sa Eco Ultra ili UMS bojama je idealno rešenje za štampu na širokom spektru jeftinih
materijala kao što su samolepljivi PVC, baner, backlit …
Printer je opremljen motorizovanim mehanizmom za odmotavanje i namotavanje printa i može da
nosi rolne materijala težine do 100 kg .

Aplikacije
Namenjen sign & display tržištu i korisnicima sa velikim obimom štampe , Mutoh ValueJet 2638
omogućava produkciju za spoljašnju upotrebu velikim brzinama i vrhunskog kvaliteta. VJ-2638 printer
je pogodan za izradu dugotrajnih postera, banera, podne grafike, auto grafike, backlit aplikacija, POS
displeja i td. za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Inteligentan dizajn i jednostavna upotreba

Nova tastatura sa jednostavnim i logičnim rasporedom funkcija
Automatsko odsecanje gotovog printa
Specijalni sabtankovi za boju omogućavaju zamenu kaseta ili dosipanje boje u toku rada, bez uticaja
na proces štampe.
Položaj kaseta može biti vertikalan (kada se printer koristi sa kasetama i u tom slučaju se iskoristi sva
boja u kaseti) ili horizontalan, ukoliko je instaliran bulk ink sistem.
i² print technologija – obezbedjuje predvidiv kvalitet i dosada nedostižnu pouzdanost i komfor.

Brzi povratak investicije

Brzo vraćanje investicije kako za početnike tako i za velike štamparije. Kombinacija pristupačne cene mašine i
boja, niske potrošnje boja (prosečno 8 ml/m² na monomer PVC foliji), lake upotrebe, besprekornog
kvaliteta i minimalnog održavanja ValueJet 2638 printer će vrlo brzo pretvotiti vašu investiciju u profit.

Optički spektrafotometar

ValueJet 2638 printer može biti opremljen opcionim SpectroVue VM-10 spektrofotometrom. VM-10 se
montira direktno na keridž i prati promenu kolora tokom štmpe, od printa do printa, ili čak i u toku
većih printova. Naravno, VM-10 se može koristiti i za automatizovanu izradu ICC profila i linearizacije
printera.

Materijal nije dostupan.