ValueJet 1324

54" Visoko Kvalitetni ValueJet 1324 štampač za Trajnu Štampu
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
  • Display Summa S2 T
Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T Display Summa S2 T

>Kompaktni ali moćni ValueJet printer sa novom generacijom glava.
>Veća brzina i bolji kvalitet štampe
>Dokazana tehnologija plus nove funkcije koje upotrebu čine jednostavnijom.
>Besprekoran kvalitetet štampe svaki put zahvaljujući Mutoh I² technologiji.
>Realna brzina štampe do 27.9 m²/h

Namenjen sign and display tržištu, Mutoh ValueJet 1324 printer je podjednako koristan kako većim korisnicima,
za finije poslove, tako i početnicima. Pored dobro poznatog i dokazanog dizajna, VJ-1324 poseduje i novu
revolucionarnu drop-on demand glavu sa 1440 dizni i varijabilnom veličinom kapljice. Osim nove tehnologije
glave printer sada poseduje i nove funkcije kao sto su automatizovano odsecanje i namotavanje gotovog printa
kao i lako dostupanu i intuitivnu tastaturu. Ovaj printer isporučuje najveći nivo konfora kao i najviši kvalitet i
brzinu štampe na tržištu u svojoj klasi.

ValueJet 1324 CMYK printer je namenjen proizvodnji dugotrajnih aplikacija za spoljašnju upotrebu: posteri u
punom koloru, cerade, prosvetljene reklame, POS displeji, auto grafika, samolepljivi vinil … Pored aplikacija za
spoljasnju upotrebu ValueJet 1324 je odlican izbor i za izradu trajnih foto realističnih printova za unutrašnju
upotrebu.

Jednostavna instalacija i odrzavanje kao i originalne Mutoh ECO Ultra ili UMS boje čine ovaj printer idealnim
partnerom u bilo kom radnom okruženju. Printer koristi nagradjivanu Mutoh “Intelligent Interweaving”
technologiju (i²) koja omogucava predvidiv i uvek isti kvalitet stampe.
ValueJet 1324 printer poseduje kvalitet i fleksibilnost i verno ce vas služiti godinama !


Tekst nije pronadjen.

Novi tip galve sa 1440 dpi

Revolucionarna piezo glava sa varijabilnom kapljicom je najvažniji faktor koji obezbedjuje kvalitet i brzinu
štampe novog VJ-1324. Glava ima 1140 dizni rasporedjenih u četiri kolor sekcije. Svaka sekcija ima dva reda sa
po 180 dizni. Sve kolor sekcije su objedinjene u jednu galvu pa nije potrebna dugotrajna kalibracija printera.
Veličina kapljice moze da varira od 3.5 do 35 pl, što znači da može da koristi širi spektar različitih veličina
kapljica, koje se ispaljuju većom brinom u poredjenju sa drugim glavama na tržištu. Rezultat je bolji kvalitet
štampe pri na većim brzinama.

Mutoh Universal Mild Solvent inks (UMS)

Mutoh Universal Mild Solvent boje (UMS) su četvrta generacija Mutoh mild solvent boja. UMS boje su
specijalno proizvedene za veći obim štampe. Mogu se naručiti u kasetama 440ml ili u litarskim bocama i sadrže
najkvalitetnije komponenet koje obezbedjuju optimum brzine i kvalitetea. Ove boje su bazirane na novoj
generaciji blažeg i manje agresivnog solventa i ne oslobadjaju nikakva štetna isparenja. UMS boje skoro da ne
oslobadjaju nikakav miris u toku štampe pa nije potrebna dodatna ventilacija prostora. Štampa sa UMS bojama
je, naravno, vodootporna i ima garanciju na UV zračenje (spoljašnja upotreba) do 3 godine*.
* : Za aplikacije koje su izložene abraziji (podna ili auto grafika) preporučuje se laminacija. Takodje potrebno je
da protekne neko vreme izmedju štampe i laminacije da bi se print stabilizovao.

Pouzdane i u praksi dokazane Mutoh Eco Ultra boje

Mutoh Eco Ultra boje su daleko najpopularnije boje za spoljašnje aplikacije na širokom spektru materijala.Boje
su bazirane na ne-agresivnom solventu i ne emituju štetna isparenja pa nije neophodno instalirati dodatnu
ventilaciju. Dostupne u kasetama koje se vrlo jednostavno koriste, Eco Ultra boje su treća generacija Mutoh
ekoloških boja sa poboljšanom fiksacijom, bržim sušenjem, većim brzinama štampe i boljom otpronošću na
abraziju. Štampa sa Eco Ultra bojama je vodootporna i ima garanciju na UV do 3 godine*.

* : Za aplikacije koje su izložene abraziji (podna ili auto grafika) preporučuje se laminacija. Takodje potrebno je
da protekne neko vreme izmedju štampe i laminacije da bi se print stabilizovao.

Odlične karakteristike

ValueJet 1324 printer nudi veliki izbor modova za široki spektar brzina i kvaliteta.Najčešće se koriste sledeći
modovi i brzine:
Quality – 720×720 dpi: 5.9 m²/h
Production – 720×720 dpi: 11.8 m²/h
Billboard – 360×720 dpi: 27.9 m²/h
Maximize your Profit with Mutoh Intelligent Interweaving (i²) Print Technology
ValueJet 1324 printer koristi Mutoh nagradjivanu ˝Intelligent Interweaving˝ (i²) print technologiju koja drastično
smanjuje, pa čak i potpuno eliminiše tipične probleme u konvencionalnoj digitalnoj inkjet štampi, kao što su
horizontalni banding, banding koji nastaje zbog neprecizno podešenog stepa i vidljive greške koje nastaju kao
posledica zapušenih dizni.
Jedna od najvećih prednosti ove tehnologije je predvidiv i ponovljiv kvalitet štampe, bez ikakvih intervencija
operatera. Korisnici ValueJet printera da će isporučiti print besprekornog kavaliteta, za kratko vreme, svaki put!
Rezolucija štampe
ValueJet 1324 glava nudi pet različitih rezoluicja: 540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 720 x 1080, 1440 x 720 dpi i
1440 x 1440 dpi. Pre-definisani modovi operatoru ValueJet printera omogućavaju jednostavan izbor setovanja
koja će dati željeni odnos kvaliteta i brzine. Naravno iskuni korisnici mogu napraviti svoj set parametara koji će
zadovoljiti specifične potrebe. Zahvaljujući velikoj fizičkoj rezoluciji VJ-1324 proizvodi vrhunsku grafiku živih i
jarkih boja, besprekorne velike površine iste boje, gradijente i senke.

Veliki izbor materijala za štampu

ValueJet 1324 prihvata rolne materijala od 2” and 3”. Da bi bilo moguće štampati na većim brzinama, u smislu
efikasnog sušenja boje, mašna poseduje tri individualno kontrolisane zone grejanaja. VJ-1324 printer sa Eco
Ultra ili UMS bojama je idealno rešenje za štampu na širokom spektru jeftinih materijala kao što su samolepljivi
PVC, baner, backlit …
Printer se isporučuje sa standardnim nosačima rolne. Motorizovano namotavanje materijala je opcija koja
omogućava roll-to-roll produkciju.

Aplikacije

Namenjen sign & display tržištu, Mutoh ValueJet 1324 omogućava produkciju za spoljašnju upotrebu velikim
brzinama i vrhunskog kvaliteta. VJ-1324 printer je pogodan za izradu dugotrajnih postera, banera, podne
grafike, auto grafike, backlit aplikacija, POS displeja i td. za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Inteligentan dizajn i jednostavna upotreba

Nova tastatura sa jednostavnim i logičnim rasporedom funkcija
Automatsko odsecanje gotovog printa
Specijalni sabtankovi za boju omogućavaju zamenu kaseta ili dosipanje boje u toku rada, bez uticaja na proces
štampe.
i² print technologija – obezbedjuje predvidiv kvalitet i dosada nedostižnu pouzdanost i komfor.

Brzi povratak investicije

Brzo vraćanje investicije kako za početnike tako i za velike štamparije. Kombinacija pristupačne cene mašine i
boja, niske potrošnje boja (prosečno 8 ml/m² na monomer PVC foliji), lake upotrebe, besprekornog kvaliteta i
minimalnog održavanja ValueJet 1324 printer će vrlo brzo pretvotiti vašu investiciju u profit.

Optički spektrafotometar

ValueJet 1324 printer može biti opremljen opcionim SpectroVue VM-10 spektrofotometrom. VM-10 se montira
direktno na keridž i prati promenu kolora tokom štmpe, od printa do printa, ili čak i u toku većih printova.
Naravno, VM-10 se može koristiti i za automatizovanu izradu ICC profila i linearizacije printera.

Print & Cut
Automatizovani Print and cut u tandemu sa Mutoh multi-funkcionalnim katerima.

Materijal nije dostupan.