R 3225

efi-r3225

EFI R3223 je UV roll to roll printer, širine 3.2 metra, sa otiskom koji se približava foto kvalitetu.
Predstavlja idealno rešenje za korisnike sa većim obimom proizvodnje koji rade poslove gde kvalitet
i kolor printa moraju biti na najvišem nivou, na materijalima širine do 3.2 metra. EFI R3223
omogućava štampu vrhunskog kvaliteta na širokom spektru fleksibilnih materijala i zahvaljujući
niskoj potrošnji boje i električne energije povećava mogućnosti za stvaranje profita.Tekst nije pronadjen.

efi-r3225

UV produktivnost i fleksibilnost

* Brzina štampe do 50.8 m/h u Quality modu
* Pripremu narednog fajla je moguče raditi za vreme štampe, što povećava ukupnu produktivnost.
* Štampa na širokom spektru materijala
* Donosi nove i poboljšane funkcije, kao što su automatsko podešavanje visine galva u odnosu na
materijal, automatsko čišćenje glava, mogućnost dosipanja boje u toku štampe i td.

Grayscale, varijabilna kontrola veličine kapljice

* Štampa u skoro foto kvalitetu koristeći četiti boje (CMYK) i grayscale tehnologiju sa 8 različitih
veličina kapljice.
*

Veći profit uz manje zagađenje životne sredine.

* Povećava ostvareni profit kroz niže troškove nabavke i upotrebe u odnosu na slične proizvode na
tržištu.
* Optimizovana potrošnja boje zahvaljujući varijabilnoj kontroli veličine kapljice.
* Mogućnost upotrebe specijalnih i jeftinih materijala.
* Upotreba UV tehnologije donosi nizak nivo

Materijal nije dostupan.